Malborskie Centrum Kultury i Edukacji zaprasza.
“Niewybrane historie”
Serhiy Savchenko

Malborskie Centrum Kultury i Edukacji
Nova Galeria
ul. Armii Krajowej 68
Malbork,82-200 Malbork, tel. 55 272 38 52
betlejem@kultura.malbork.pl
www.kultura.malbork.pl

Wernisaż
17.11.2021 r. – środa, godz. 18.00
wystawa czynna do 03.12.2021 r.
pon.-piąt.: 9:00-16:00

Na wystawie znajdą się prace graficzne na papierze z różnych okresów
twórczości Serhiya Savchenki. Będą to prace powstałe w ciągu
ostatnich 2 lat podczas pobytu artysty w Gdańsku, a także część prac
z poprzedniego czasu (powstałych we Lwowie). Szeroki zakres
tematów, od kolaży architektonicznych czy figuratywnych po wyraźnie
abstrakcyjne kompozycje, zachęca widza do postrzegania tej wystawy
jako swego rodzaju osobistego dziennika artysty. Jednak, pomimo
deklaracji pozornie nieselekcjonowanych dzieł, można wyraźnie
prześledzić główną canwe tematyczną. Jest to nieustanne studium
ludzkiej egzystencji, ale szczególne jest to, że artysta nieustannie
zmienia punkt widzenia z odległej, pozornie z daleka, kontemplacji
rzeczywistości, na maksymalny szczegół zjawisk, przyglądając się
światu.