Fundacja Savchenko  została założona przez rodzinę Savchenko w lutym 2021 roku, w Gdańsku. Fundacja powstała dla prowadzenia interdyscyplinarnej działalności artystycznej, której celem jest promocja sztuki i działań artystycznych w różnych formach, wpływanie na procesy kulturowe i ich wzbogacanie, promowanie dialogu twórczego, w tym w zakresie międzynarodowej współpracy. Naszym celem jest  szerzenie kultury poprzez sztukę, zarówno wizualną, muzyczną, literacką i teatralną. Nasze działania są skierowane do szerokiego grona odbiorców, do osób lokalnych oraz innych narodowości. Traktujemy szerokie rozumienie kultury jako podstawę dla wartościowej komunikacji pomiędzy ludźmi i wspieramy wszelkie jej przejawy w każdej branży. Ponieważ kultura nie ogranicza się tylko do sztuki, a jest wyższym źródłem wiedzy i komunikacji.
Od początku wybuchu wojny rosyjsko-ukraińskiej od lutego 2022 Fundacja “Savchenko” zaczęła pełnić także funkcję centrum wolontariatu oraz koordynatora działań pomocowych na rzecz wsparcia Ukrainy i jej obywateli.
Fundatorzy i członkowie zarządu: Serhiy Savchenko, Lina Savchenko, Vasyl Savchenko.
Rada Fundacji: Mateusz Sora, Agnieszka Sora, Kamila Bednarska
Statut Fundacji Savchenko
ul.Al. Grunwaldzka, nr 5,80-236, Gdańsk,NIP: 9571130516,Regon: 388046777,Numer KRS: 0000862233
Zapraszamy do wspierania naszej działalności:
Nasze konta Bankowe:
Fundacja «Savchenko»
ZŁOTY: PL 55 1240 5400 1111 0011 0466 2783
USD: PL 86 1240 5400 1787 0011 0466 2666
EURO: PL 29 1240 5400 1978 0011 0466 258
Pay Pal: info@savchenkofoundation.com.