Fundacja Savchenko  została założona przez rodzinę Savchenko w lutym 2021 roku, w Gdańsku. Fundacja powstała dla prowadzenia interdyscyplinarnej działalności artystycznej, której celem jest promocja sztuki i działań artystycznych w różnych formach, wpływanie na procesy kulturowe i ich wzbogacanie, promowanie dialogu twórczego, w tym w zakresie międzynarodowej współpracy. Naszym celem jest  szerzenie kultury poprzez sztukę, zarówno wizualną, muzyczną, literacką i teatralną. Nasze działania są skierowane do szerokiego grona odbiorców, do osób lokalnych oraz innych narodowości. Traktujemy szerokie rozumienie kultury jako podstawę dla wartościowej komunikacji pomiędzy ludźmi i wspieramy wszelkie jej przejawy w każdej branży. Ponieważ kultura nie ogranicza się tylko do sztuki, a jest wyższym źródłem wiedzy i komunikacji.

Fundatorzy i członkowie zarzadu: Serhiy Savchenko, Lina Savchenko, Vasyl Savchenko.
Rada Fundacji: Mateusz Sora, Agnieszka Sora, Kamila Bednarska
Statut Fundacji Savchenko

Adres siedziby:
ul. AL. GRUNWALDZKA, nr 5,
80-236, GDAŃSK
NIP: 9571130516,
REGON: 388046777,
Numer KRS: 0000862233
E-mail: info@savchenkofoundation.com
Tel: +48 737 794 711

Nr. rachunku bankowego:  Bank PKO SA , PL 55 1240 5400 1111 0011 0466 2783