Fundacja Savchenko

Fundacja Savchenko założona przez rodzinę Savchenko w styczniu 2020 roku, w Gdańsku.
Fundacja jest powołana dla prowadzenia interdyscyplinarnej działalności artystycznej i edukacyjnej na polach nauki, kultury i sztuki, polegającej na
łączeniu dziedzin z zakresu wszelkich sztuki wizualnych i projektowania w szczególności: malarstwa, filmowej i animacyjnej produkcji, projektowania
graficznego, projektowania dla przestrzeni publicznych, projektowania małej architektury i wzornictwa, projektowania stron i aplikacji webowych,
programowania, druku artystycznego, muzyki i dźwięku oraz korzystaniu z nowych mediów – z wyłączeniem działalności o charakterze politycznym lub religijnym.
Fundatorzy i członkowie zarządu Fundacji: Serhiy Savchenko, Lina Savchenko i Vasyl Savchenko.
Adres siedziby:
ul. AL. GRUNWALDZKA, nr 5,
80-236, GDAŃSK
NIP: 9571130516,
REGON: 388046777,
Numer KRS: 0000862233
E-mail: info@savchenkogallery.com
Tel: +48 737 794 711