Vasyl Savchenko “Generatywne średniowiecze – podstawy”
Wystawa trwa od 08.10. – 01.11.2021
Wernisaż: 19.00

Savchenko Gallery
ulica Szafarnia 11, Gdańsk
Polska

Na wystawie „Generatywne Średniowiecze – podstawy” można zobaczyć rezultaty jednego roku badań fenomenu post-cyfrowej grafiki biorąc pod uwagę metodologię akwaforty. Pracę wchodzą w dialog z motywami i kreską średniowiecznych drzeworytów mistrza Albrechta Durera który jest podstawowym słupem w kulturze graficznego świata sztuki.
Średniowiecze jest bardzo ciekawą epoką w historii Europy trwającą od V do XV wieku, która rozpoczęła się wraz z upadkiem cesarstwa zachodniorzymskiego i trwała do epoki renesansu i wielkich odkryć. Średniowiecze jest środkowym jeżeli mówić o tradycyjnym podziale historii Europy, znajduję się pomiędzy starożytnością i nowoczesnością.
Przedstawione prace zawierają eksperymenty z generatywnym obrazem, zniekształcenia książkowych drzeworytów za pomocą wpływu czasu. Wszystko w połączeniu z tradycyjną estetyką papieru i szlachetnością analogowej odbitki.
W dzień wernisażu odbędzie się koncert Niny Romanowskiej i Pauliny Porszke w ramach projektu “Usłyszeć obraz = zobaczyć Dźwięk” finansowanego przez wydział kultury miasta Gdańska.

Vasyl Savchenko – twórca interdyscyplinarny, zawodowo pracuję w wielu dziedzinach sztuk wizualnych i projektowania graficznego. Urodził się we Lwowie 1994 roku. Magister sztuki w zakresie malarstwa monumentalnego na Akademii Stuk Pięknych we Lwowie oraz magister sztuki w zakresie grafiki na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Z 2018 roku prowadzi pracownię Technik Cyfrowych na wydziale Grafiki w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Wziął udział w około 100 międzynarodowych wystawach, projektach artystycznych, rezydencjach i sympozjach w różnych krajach (Ukraina, Polska, Litwa, Portugalia, Włochy, Niemcy, Francja, Bułgaria, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Chiny, Japonia, Tajlandia i Egipt).
Od 2021 roku współfundator Fundacji Savchenko, która opiekuję się instytucją kultury Savchenko Gallery w Gdańsku.

Organizator: Savchenko Gallery
Partnerzy: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Bookowska, Fundacja Morze
Powered by: Fundacja Savchenko
ZAPRASZAMY!
 
Fotorelacja z wystawy:


Expozycja: