1200 

Description

” Pływanie ”,    monotypia,   62 x 87 cm,  2021,   edition:  1/1