25-27 czerwca 2021 roku odbędzie się 12. edycja Festiwalu Kultur „Okno na świat” pt. „Muzyka dla ziemi”. W nowej edycji organizatorzy festiwalu pragną skupić uwagę publiczności i samych artystów na problemy klimatyczne i szeroko rozumianą troskę o środowisko. Podstawą programu artystycznego będą koncerty polskich artystów, z muzykami łączącymi, odległe kultury i wpływy muzyczne. Wspólnym łącznikiem w doborze artystów było ich zaangażowanie w troskę o naturalne środowisko, a także na prezentacje rytmów i wpływów, które wpisują się w różnorodny nurt muzyki świata. Ze względu na specyficzny charakter czy technikę lub styl gry, publiczność ma szansę dostrzec zależność pomiędzy kulturą muzyczną, a troską o środowisko, tym samym troskę o dziedzictwo historyczne czy kulturowe. Muzyka staje się w tym przypadku nie tylko nośnikiem odpowiednich treści, ale również służy komunikacji międzykulturowej

Do występów w zabytkowym Centrum św. Jana w Gdańsku, zaproszono przedstawicieli polskiej muzyki folkowej i etnicznej, którzy tworzą w oparciu o różnorodne wpływy. Znajdziemy tam m.in. afrykańską muzykę bluesowej, muzykę Ameryki Południowej (muzykę Meksyku i Kuby), kulturę flamenco czy bałkańsko – romskie rytmy oraz słowiańskie śpiewy ludowe. W czasie trwania pandemii wszystkie koncerty odbywać się będą również w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi przeciwdziałania epidemii.

W ramach imprez towarzyszących zaplanowano warsztaty kulturowe poświęcone muzyce i ekologii oraz wystawę plastyczną. Dla dzieci i młodzieży przygotowano warsztaty i spotkanie dotyczące ekologii, oraz tzw. trash art. czy upcyclingu(tworzenia sztuki z odpadów i nadawanie drugiego życia różnym przedmiotom). Tematem będzie wpływ jaki muzyka ma i powinna mieć na troskę o środowisko naturalne. Uczestnicy będą konstruowali własne instrumenty dźwiękowe, wzorowane na istniejących jak i tworzenie zupełnie nowych, z przedmiotów codziennego użytku. Oprócz samych działań artystycznych uczestnicy będą mieli szanse dowiedzieć się na temat muzyki, która powstaje w naturalnym środowisku morskim, posłuchać dźwięków i pieśni wykonywanych przez różne zwierzęta morskie (wykład i webinar).

Program festiwalu