Artystyczna praktyka malarza Jurija Kovala jest niewątpliwie antropocentryczna. Dramat obrazów artysty stopniowo się rozwija: wokół obrazu osoby, poprzez portret ciała i jego fragmentów, portretów i autoportretów, umieszczonych w różnych środowiskach tematycznych; jako opowieść o obserwacji i zanurzeniu, spory o integralność i harmonię, konflikty i zniszczenia, zarys stref wpływów i wygody. Fizyczność w pracach Kovala działa nie tylko jako czynnik estetyczny, ale jako uniwersalny kod, kładąc nacisk na znaczenie i wrażliwość, kruchość ludzkiego życia w ogólności oraz znaczenie każdej osoby, jej lęki, aspiracje, pragnienia, tabu .
Tak jak ciało może jednocześnie symbolizować bezbronność i siłę, tak artysta buduje swoje kompozycje na kontrastach, które zwiększają napięcie malowniczego tańca, łączy monochromatyczne i ciepłe nagie kolory, ostre kąty dwuwymiarowych płaszczyzn z miękkimi i gładkimi tomami, burzliwe ruchy obiektów z zamrożonym pustym tłem. Zatem w serii „Manifestacja” homogeniczne, przeważnie białe tło pojawia się tak, jakby pierwotna cisza, niemość, z której wyłaniają się obrazy, skojarzenia, fragmenty, które stanowią podstawę języka i obrazy bytu. Cała ta seria jest zapisem tego procesu, podobnie jak materiał z nowo uchwyconego filmu, w którym zarysy różnych stanów, różne emocje: strach, konflikt, akceptacja, zwolnienie itp. Pojawiają się stopniowo.
Poprzez kolażowanie przedmiotów autor tworzy rodzaj teatralnej świty, dramatycznej i czasem absurdalnej, ale odzwierciedlającej paradoks świata i różnorodność okoliczności, z jakimi boryka się człowiek przez całe życie. Naturalistyczne przedstawienie nadaje robotom niesamowitą perswazję, zanurzając się w kontrastujących związkach niekompatybilnych. W dzisiejszym intensywnym przepływie informacji różne rzeczywistości nakładają się na siebie i prawie niemożliwe staje się rozróżnienie rzeczywistego i fikcyjnego, znalezienie dokładnie tego, co faktycznie jest wzorcem rzeczywistości. Przepływ zdemontowanych ujęć w pracach Kovala jest jak migotanie obrazów w umyśle, które spotykamy na co dzień i z czego powstaje tło informacyjne, co nieuchronnie wpływa na wszystkich.
W swoich hiperrealistycznych obrazach Koval mówi o ciele jako o terytorium, o żywej przestrzeni, która ma pewne kontury i cechy – z mocnymi i słabymi stronami, bolesnymi plamami, obrażeniami. Przestrzeń może być wspólna, kontrowersyjna, otwarta lub izolowana, ze stałymi lub ruchomymi granicami. Twoje ciało jest jedynym obszarem, którego kontury są bezpiecznie zarysowane. Ale nawet ta granica jest rozmyta i delikatna. Kontury ciała są widocznymi fizycznymi granicami wewnętrznej, świętej i prywatnej przestrzeni. Jego ruchy to ekspansja w otaczającą przestrzeń, jej stosowność, trwałe ustanowienie i zniszczenie granic terytorialnych.

Natalia Matsenko

cv

Yuriy Koval
urodzony: Lwów, Ukraina
Edukacja:
2002 – 2004 Wydział Architektury Wnętrz Lwowskiej Akademii Sztuk, magister sztuk pięknych
1994 – 1998 Wydział Reklamy w środowisku architektonicznym, Wyższa Szkoła Sztuk Pięknych we Lwowie, licencjat w dziedzinie sztuk pięknych
wystawy osobiste:
• 2018 «Disappearence / Manifestation», Galeria Karas, Kijów, Ukraina
• 2017 „Zarys terytorium”, Golden Section, Kyiv / Dzyga Gallery, Lwów, Ukraina
• 2016 «Balance», Sky Art Foundation, Kijów, Ukraina
• 2014 «Stara linia – Nowa linia. Interakcja. », Galeria Hudgraf, Kijów, Ukraina
• 2014 «Stara linia – Nowa linia. Interakcja. », Galeria Bunkermuz, Tarnopol, Ukraina
• 2013 «Stara linia – Nowa linia. Interakcja. », Galeria Detenpula, Lwów, Ukraina
• 2012 «Estetyka. Podświadomość », Galeria Green Sofa, Lwów, Ukraina
• 2012 «Tabu», Galeria Lenina, Zaporoże, Ukraina
• 2012 «Tabu», Dzierżawa, Lwów, Ukraina
• 2009 „Marionetki”, Galeria Green Sofa, Lwów, Ukraina
• 2001 Gerdan Gallery, Lwów, Ukraina
wystawy:
• 2019 «La línea del frente. El arte ucraniano, 2013-2019 », Museo Memoria y Tolerancia, Meksyk, Meksyk
• 2019 «Intro», Galeria Ilko, Użhorod, Ukraina
• Współczesna sztuka Biruchiy 2018, «Neoshamanism. The Power of the Ritual», Zaporizhzhya, Ukraina
• 2018 «Ukraińska martwa natura», Modern Art Research Institute, Kijów, Ukraina
• 2018 «Życie, miłość, strach, duchowość, śmierć, zmartwychwstanie», Galeria Korydor, Użhorod, Ukraina
• 2018 «Blue», Użhorod, Ukraina
• 2017 Biruchiy Art Contemporary, „Narodziny tragedii z ducha muzyki”, Kijowski Tydzień Sztuki, Kijów, Ukraina
• „Książka” 2016, Galeria Коrydor, Użhorod, Ukraina
• 2015 «Greenlife», Modern Art Research Institute, Kijów, Ukraina
• 2015 „Rezydencja”, Galeria Mona, Poznań, Polska
• 2014 «Under the blue sky», Art Kyiv Contempopary, Art Arsenal, Kijów, Ukraina
• 2013 «Projekt sztuki współczesnej Biruchiy», Biruchiy, Ukraina
• 2013 „Kawałek obecności kontekstowej”, Galeria Dzyga, Lwów, Ukraina
• 2013 „One from N”, Galeria Detenpula, Lwów, Ukraina
• 2012 „Tydzień sztuki rzeczywistej”, projekt „Quattor Elementa”, Muzeum Idei, Lwów, Ukraina
• 2011 «Fine Art Ukraine», Arsenał sztuki, Kijów, Ukraina
• 2010 «Ukrainian ZRIZ», Lublin, Polska
• 2009 «Niereprezentowalne», Galeria Green Sofa, Lwów, Ukraina
• 2006 «Świat emalii», Narodowe Muzeum Sztuk Pięknych we Lwowie, Ukraina
stypendia, miejsca zamieszkania:
• 2019 Istambul Art Residence
• 2019, 2018, 2016, 2013 Biruchiy Art Contemporary, Ukraina
• 2015 Stypendium Ministerstwa Kultury Gaude Polonia

teraz w galerii