2300 

Vasyl Savchenko

Opis

Akwaforta, col,  edycja:  1/3,  2021